Categories
Kotoutus suomen kieli Työvoimaperäinen maahanmuutto

Mistä hoitajat kesäksi? – HSS:n ratkaisut hoitoalan henkilöstöpulaan

Satoja hoitajia valmiina tulemaan Suomeen

Hoitohenkilöstön puute on yleinen ongelma eri puolilla Suomea, erityisesti kesäaikaan. Onneksi HSS (Healthcare Staffing Solutions) tarjoaa ratkaisun: satoja koulutettuja hoiva-avustajia on valmiina tulemaan Suomeen. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten HSS ratkaisee tämän ongelman ja mitä se tarkoittaa suomalaiselle vanhustenhoidolle.

Työntekijöiden kielitaito ja koulutus: Perusta laadukkaalle hoitotyölle

HSS:n rekrytoima hoitohenkilöstö saapuu Suomeen riittävällä kielitaidolla: hoiva-avustajat A2.1- ja lähihoitajat B1-tasolla. Heidän koulutustasonsa on joko hoiva-avustaja tai lähihoitaja, ja Suomeen saavuttuaan he suorittavat näytöt noin 4-6 viikon aikana.

Tämä varmistaa, että heillä on tarvittavat taidot ja osaaminen työskennellä Suomesssa. Me HSS:llä jatkamme suomen kielen koulutusta työntekijöidemme Suomeen saapumisen jälkeen. Lisäksi Superkoulu-alustamme seuraa heidän kielitaitonsa etenemistä myös työllistymisen jälkeen.

Tämä varmistaa, että työntekijämme säilyttävät ja parantavat kielitaitoaan pitkällä aikavälillä, mikä on olennaista heidän työssään menestymiselle.

HSS:n rekrytointiprosessi: Nopeaa ja tehokasta henkilöstöhallintaa

HSS:n aikataulu hoiva-avustajien ja lähihoitajien saamiseksi on nopea ja tehokas. Hoiva-avustajat ovat saatavilla noin 4-6 viikon kuluessa tilauksesta, kun taas lähihoitajat lokakuussa 2024. Tämä aikataulu mahdollistaa joustavuuden ja nopean reagoinnin hoitoalan henkilöstötarpeisiin.

HSS:n palvelut: Kattava tuki rekrytoitaville

Meidän palvelumme kattavat kaiken työpaikkojen markkinoinnista Aasiassa rekrytoitujen hoitajien suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin koulutukseen. Käynnistämme myös oleskelulupaprosessin ja järjestämme lennot sekä majoituksen Suomessa. HSS tarjoaa täydellisen tuen hakijoilleen koko prosessin ajan, mikä takaa sujuvan siirtymisen uuteen työympäristöön.

Eettisyys ja läpinäkyvyys: HSS:n sitoutuminen reiluun rekrytointiin

HSS:n rekrytointiprosessi on eettinen ja läpinäkyvä. Varmistamme, että hakijat eivät maksa minkäänlaisia maksuja tai palkkioita ennen kuin he päätyvät HSS:n kautta Suomeen. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan STM:n ohjeistusta vastuullisesta sote-henkilöstön kansainvälisestä rekrytoinnista.

Miten HSS tukee rekrytoituja työntekijöitä?

Tarjoamme kattavaa tukea rekrytoiduille työntekijöille. Järjestämme yhteisöaktiviteetteja, kuten juoksutapahtumia, ja tarjoamme jatkuvaa oppimista ja tukea. Tämä auttaa työntekijöitä sopeutumaan uuteen työympäristöön ja helpottaa suomen kielen oppimisessa.

Kuuntelemme ja kehitämme: Jatkuva yhteydenpito työntekijöihimme

Me HSS:ssä kuuntelemme jatkuvasti rekrytoituja työntekijöitämme kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Tämä mahdollistaa toimintamme jatkuvan parantamisen. Aktiivinen yhteydenpito auttaa meitä ymmärtämään työntekijöidemme tarpeita ja kokemuksia, mikä puolestaan auttaa meitä parantamaan heidän työkokemustaan Suomessa.

Lähtömaakoulutus: Avain onnistuneeseen integraatioon

HSS:n lähtömaakoulutus sisältää kieliopintoja ja ammattiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä suomalaisten ammattiopistojen kanssa. Koulutusohjelma on suunniteltu antamaan opiskelijoille tarvittavat taidot ja valmiudet Suomessa menestymiseen. HSS:n Superkoulu ei ainoastaan rekrytoi, vaan myös valikoi motivoituneemmat ja kyvykkäimmät työskentelemään Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole mikään selvyys siinä vaiheessa kun henkilö valitaan koulutukseen, että hän myös päätyy Suomeen. Siinä HSS eroaa kilpailijoistaan merkittävästi: Superkoulu arvioi henkilön motivaatiota ja kykyjä koko koulutuksen ajan.