TYÖVOIMAPERÄISEN MAAHANMUUTON ASIANTUNTIJA.

0

rekrytoitua kauttamme.

0

työntekijää.

0

asiakasta.

0

opiskelijaa.

MITEN TOIMIMME?

Olemme luoneet 12 kuukauden mittaisen kielen- ja hoitoalan koulutusohjelman, joka on suunniteltu antamaan kaikki tarvittavat tiedot ja valmiudet työskennellä Suomessa ja sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutukseen sisältyy perehdytys Suomen työjärjestelmään, kotoutusprosessiin, yleistietoa Suomesta sekä muuta oleellista informaatiota, jotka ovat tärkeitä maahanmuuttajille.

Henkilöiden saapuessa Suomeen, heitä palvelee 9 hengen tiimimme, joka on erikoistunut kotoutusprosessin hallintaan. Tämä tiimi on kehittänyt prosessiaan kolmen vuoden ajan yli 700 suomeen kauttamme muuttaneen henkilön antaman palautteen perusteella.

Heidän tehtävänsä on varmistaa, että kaikki maahanmuuttajat saavat tarvitsemansa tuen ja opastuksen sopeutuakseen uuteen kotimaahansa. He auttavat muun muassa byrokratian, kielihaasteiden, työelämän käytänteiden ja yleisen kulttuurinymmärryksen kanssa.

Näitä ovat käytännössä mm. pankkitilit, verokortit, asunnot, asuntojen kalustaminen ja asuinympäristöön tutustuminen.

Me välitämme siitä miten rekrytoinnin teemme.

REKRYTOINTI.

MARKKINOINTI

Markkinoimme itse, joten tiedämme mitä kandidaateille kerrotaan ja keitä tavoitamme.

VALINNAT

Se ei ole ihan sama ketä rekrytoidaan, vaan tärkeää on, että hakijat ovat motivoituneita ja soveltuvia avoimeen tehtävään.

TAUSTASELVITYKSET

Varmistamme valittavien henkilöiden muodollisen soveltuvuuden rekrytointiprosessiin, kuten rikosrekisterin ja terveydentilan.

SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI

Opiskelijat tekevät, joka viikko viikkotestejä, sekä osallistuvat videotapaamisiin, joissa heidän soveltuvuuttansa ja osaamista arvioidaan.

TYÖLUPA

Huolehdimme työluvista ja kaikkiin siihen liittyvistä dokumenteista, hakemuksista ja taustaselvityksistä.

JATKUVA TUKI

Meillä on jatkuva tukijärjestelmä kaikille opiskelijoille heidän saapuessaan maahan. Alun ennakoiva tehostettu tuki mahdollistaa sujuvan kotoutumisen niin viranomaisasioiden kuin kultturillisen kotoutumisen osalta.

ASUMINEN

Asumisen järjestämiseen meillä on erityinen asuntotiimi, joka huolehtii asuntojen hankinnasta. Asuntotiimin tehtävänä on varmistaa, että jokaisella Suomeen saapuvalla henkilöllä on asianmukaiset ja viihtyisät asuintilat odottamassa.

PEREHDYTYS

Tarjoamme työyhteisölle ja työnantajalle perehdytystä ja tukea työvoimaperäisen maahanmuuton tukemiseen.

KOULUTUS.

HSS SUPERKOULU.

Kieliopinnot ovat keskeinen osa koulutusohjelmaamme ja ne on suunniteltu erityisesti kehittämään opiskelijoiden kommunikointitaitoja ja ammatissa tarvittavaa kieliosaamista. Kieliopintojen tavoitteena on, että jokainen opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason suomen kielessä.

Opiskeluympäristömme on täysin virtuaalinen, mikä mahdollistaa joustavan ja mukautuvan oppimisympäristön. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat voivat opiskella omalla ajallaan ja omassa tahdissaan, samalla kun heille tarjotaan tarvittavat resurssit ja tuki.

Kieliopintojen aikana opiskelijat pääsevät puhumaan suomea kahdenkeskisissä keskusteluissa natiivisuomalaisten kanssa 3-4 kertaa viikossa. Nämä keskustelut ovat tärkeitä, sillä ne auttavat opiskelijoita harjoittamaan ja soveltamaan oppimaansa suomen kieltä todellisissa kommunikointilanteissa. Näissä keskusteluissa opiskelijat saavat välitöntä palautetta ja ohjausta, joka auttaa heitä parantamaan kielitaitoaan entisestään.

Ammattiopinnot tehdään yhteistyössä suomalaisten ammattiopistojen kanssa, mikä varmistaa, että opiskelijat saavat alan parhaat tiedot ja taidot. Jatkuvan seurannan avulla pystymme seuraamaan opiskelijoiden edistymistä ja tarjoamaan heille tarvittavaa tukea ja ohjausta.

Työllistymisprosessia tukee digitaalinen oppialusta, joka on suunniteltu tekemään rekrytointiprosessista eettinen ja läpinäkyvä. Tämä alusta helpottaa sekä opiskelijoita että työnantajia, koska se tarjoaa helpon tavan seurata rekrytointiprosessia. Kaiken kaikkiaan, koulutusohjelmamme on suunniteltu antamaan opiskelijoille tarvittavat taidot ja valmiudet menestyäkseen suomalaisella työmarkkinalla. Teemme jatkuvaa työtä varmistaaksemme, että opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen koulutuksen ja tuen.

Me emme ainoastaan opeta kieltä, opetamme elämään ja työskentelemään Suomessa.

KIELIKOULUTUS

KULTTUURI

KOTOUTUS.

Tarjoamme kattavaa tukea ja koulutusta niin asiakasyksiköihin kuin opiskelijoillemmekin. Painotamme jatkuvaa oppimista, ja siksi tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuksia jatkokoulutukseen sekä resursseja ja tukea opintojen ja työelämän haasteiden kohtaamiseen. HSS:n järjestämät yhteisöaktiviteetit, kuten juoksutapahtumat, ovat erinomainen tilaisuus tiimien vahvistamiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseen, ja olemme iloisia nähdessämme opiskelijoidemme osallistuvan aktiivisesti näihin tapahtumiin.

Tärkeintä on kuitenkin perehdytys uuteen työyhteisöön ja sen tarjoama tuki. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä tilaajien kanssa varmistaaksemme, että jokainen työntekijä saa tarvittavan tuen ja perehdytyksen, joka auttaa heitä menestymään rooleissaan.

PANKKITILIT

ASUNNOT

JATKUVA TUKI

PAIKALLISOPASTUS

PUHELINLIITTYMÄT

REGULAATIO-PROSESSI