Categories
Kotoutus student stories Työvoimaperäinen maahanmuutto

Maahanmuuttajien perheenyhdistäminen

Suomen hyvinvointijärjestelmän sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan ylläpitäminen kasvavassa ja ikääntyvässä yhteiskunnassa on haaste. Tähän voidaan vastata muun muassa kansainvälisen työvoiman avulla. Kokemuksemme mukaan perheenyhdistämisellä on merkittävä rooli työntekijöiden hyvinvoinnin ja sitoutumisen edistämisessä. Me Healthcare Staffing Solutionilla kannustammekin työnantajia suhtautumaan myönteisesti perheenyhdistämiseen. 

Healthcare Staffing Solutions (HSS) pyrkii tukemaan ja edistämään Suomeen muuttaneiden työntekijöiden hyvinvointia, koska se parantaa heidän sitoutumistaan työhön ja luo paremman pohjan ammatilliselle menestymiselle. Tiedostamme, että perheenyhdistäminen on monille työntekijöille keskeinen osa henkilökohtaista hyvinvointia, ja siksi haluamme tarjota tietoa ja asiantuntevaa apua tähän prosessiin liittyen.

Ensisijaisena tavoitteenamme on vähentää byrokraattisten prosessien aiheuttamaa stressiä ja epävarmuutta, tarjoamalla selkeää ja ajantasaista tietoa sekä käytännön apua oleskelulupahakemuksiin ja muihin perheenyhdistämiseen liittyviin kysymyksiin. Jaamme mielellämme tietoa aiheesta työnantajille ja työntekijöille. Tavoitteenamme on edistää kauttamme tulleiden työntekijöiden kotoutumista ja varmistaa, että he tuntevat Suomen kodikseen. Toimintaamme ohjaavat eettisyys ja vastuullisuus ja voimme ylpeänä ja iloisena todeta, että useat kauttamme kouluttautuneet ja Suomeen työllistyneet henkilöt ovat jo saaneet perheenjäseniään Suomeen. Uskomme tämän vahvistavan yhteiskunnallista hyvinvointia ja maahanmuuttajien integroitumista.

Suomessa asuvan työntekijän perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Perheenjäseniksi luetaan: 

  • aviopuoliso
  • rekisteröity parisuhdekumppani
  • avopuoliso
  • alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja
  • lapsi

Hakijalta edellytetään, että toimeentulo Suomessa on turvattu muutoin kuin yhteiskunnan maksamilla etuuksilla. Migrin sivuilta löytyy ajantasaiset tiedot oleskelulupaa koskevista toimeentulorajoista: 

https://migri.fi/toimeentuloedellytys-suomesta-oleskeluluvan-saaneen-perheenjasenelle

Autamme mielellämme oikean hakemuksen valitsemisessa sekä muissa hakemukseen liittyvissä asioissa. Työntekijät saavat asiantuntevaa apua HSS:ltä, osoitteesta: viisumit@hsso.fi.