Categories
Asunnot Kotoutus

Asuntojen järjestäminen ulkomaisille hoitajille.

Filippiiniläisten hoiva-avustajien matka kohti Suomea alkaa vähintään puoli vuotta ennen, kuin he saapuvat uuteen kotimaahansa. Hong Kongissa tai Singaporessa työskentelevät, HSS:n koulutusohjelmaan valitut henkilöt opiskelevat suomea, suomalaisuutta ja hoitotyötä verkkokurssilla ja oppimista mitataan säännöllisesti. Kielen oppiminen on kotoutumisen kannalta tärkeää, mutta myös asumiseen ja elämiseen liittyvää tietoa tarvitaan paljon. 

Nora Bergström vastaa HSS:lla asuntotiimistä, jonka tehtävänä on kaikki uusien, Suomeen tulevien hoiva-avustajien asumisjärjestelyihin liittyvät asiat. ”Etsimme heille sopivat vuokra-asunnot ja hankimme asuntoihin aloituspaketit, jotta uuteen kotiin asettuminen sujuisi mahdollisimman mukavasti” kertoo Nora.

HSS järjestää asunnon ensimmäiseksi vuodeksi. Asunnot ovat tyypillisesti kimppakämppiä, eli useampi filippiiniläinen hoiva-avustaja asuu yhdessä. Tämä on koettu hyväksi ratkaisuksi, sillä perheissä aiemmin työtä tehneet hoitajat voivat kokea yksinasumisen haastavaksi, koska ovat tottuneet toisenlaiseen järjestelyyn. ”Vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeen he voivat itse päättää, miten ja missä jatkavat asumistaan”.  Kimppa-asuminen on suosittua myös sen edullisuuden vuoksi, sillä uuteen maahan muuttamiseen liittyy aina paljon myös rahaa vaativia asioita. 

Sopivien asuntojen löytäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Nora kertoo, että hoiva-avustajien tarpeisiin soveltuvat asunnot, joista pääsee työpaikalle helposti joko kävellen tai julkista liikennettä käyttäen. Pienemmillä paikkakunnilla ei aina sopivia asuntoja ole ollut tarjolla, joten asumistiimi on joutunut käyttämään luovuuttaan: ”Olemme etsineet asuntoja sosiaalisesta mediasta, tuttujen tuttujen ja puskaradion kautta sekä olemalla yhteydessä kunnan johtoon” kertoo Nora ja jatkaa: ”Aina on sopiva asunto kuitenkin löytynyt, ja vuokranantajat ovat lähtökohtaisesti tyytyväisiä saadessaan tunnollisia hoitotyöntekijöitä asukkaaksi”. 

Monet hoiva-avustajat ovat aiemmin työskennelleet perheissä ja myös asuneet työpaikallaan. Suomeen tullessaan saattaa työmatkoihin kuluva aika ja asumisen kalleus yllättää. ”Olemme oppineet vuosien aikana paljon, ja nyt haluamme jo perehdytysvaiheessa kertoa asumisen kuluista, työmatkailusta ja muista käytännön seikoista niin, että yllätyksiä tulisi mahdollisimman vähän”. 

HSS:n asumistiimi on kotoutumisen tukena, eikä ketään jätetä yksin. Kysymyksiin saa aina vastauksen, mutta ensisijaisesti kannustetaan omatoimisuuteen. Nora Bergstöm kertoo, että ”Neuvomme mieluiten, mistä vastauksen löytyy, emmekä heti anna valmiita vastauksia”. Hän kertoo myös, että filippiiniläiset ovat rohkeita ja neuvokkaita, ja lisäksi he verkostoituvat keskenään nopeasti – paras apu mieltä askarruttaviin kysymyksiin saattaakin siis tulla vertaisilta. 

Hoiva-avustajia on muuttanut eri puolille Suomea, ja asuntotiimillä on riittänyt töitä. Tällä hetkellä asuntoja on etsitty noin 250, ja määrä kasvaa koko ajan. HSS auttaa löytämään sopivat asunnot ja tekee vuokrasopimuksen ensimmäiseksi vuodeksi . Vaikka vuokrasopimus tehdään ensin HSS:n kanssa, perehdytetään tulijat tarkkaan asumisen sopimuksiin ja toimintamalleihin. ”On tärkeää, että kauttamme Suomeen tulleet hoiva-avustajat oppivat mahdollisimman nopeasti asioimaan Suomessa ja suomeksi”

”On hienoa huomata, kuinka hyvin kotoutuminen yleensä sujuu. Parasta on palaute ja kiitokset, joita tässä työssä saan asiakkailtamme”